Nepodléhejme strachu

V současné době na nás z různých stran doléhají zprávy o nakažených koronavirem, o neradostných vyhlídkách s tím spojených – přetížené zdravotnictví, pokles ekonomiky, rizika onemocnění s trvalými následky apod. Může to v nás vyvolat obavy a dlouhodobý stres, který pak může vyústit i do deprese. Křesťanovi prožívajícímu podobné věci může připadat, že selhává ve víře. Chtěla bych vás povzbudit, i já se občas cítím podobně.

Jozue, 1. kapitola, verš 9:
Vždyť jsem ti přikázal: Posilni se a buď odvážný, neměj strach a neděs se, protože Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.

Mark Twain řekl: Odvaha je vzdorování strachu, převaha nad strachem, nikoli absence strachu.

Pocítit strach, obavy není špatné, je to normální reakce na nejistou nebo nebezpečnou situaci. Problém nastává tehdy, pokud strachu začneme podléhat, dovolíme mu, aby ovládal náš život. To znamená, že naše myšlenky, rozhodování, mluvení, vše, co děláme, je ovlivněno strachem. Strach nám zkreslí okolnosti, ovlivní negativně naše uvažování, děláme ukvapené a chybné závěry.

Pán Ježíš, když odcházel ze země, odkázal svým následovníkům pokoj. Jeho podstatou je jistota, že můžeme důvěřovat Boží lásce, že On se postará o ty, kdo Mu patří. Máme milujícího Otce v nebi, jsme Jeho děti. Neznamená to, že nikdy neonemocníme, ale že On bude vždy s námi a provede nás i nelehkými věcmi a dřív nebo později budeme u Něj v Jeho království.

Chtěla bych nás v této nelehké době povzbudit – zvedněme hlavy a pohleďme vzhůru, upněme svoje srdce k Tomu, který nás velmi miluje a záleží Mu na nás.

Lukášovo evangelium, 21. kapitola, verš 28:
Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, protože se přibližuje vaše vykoupení.

Bůh je dobrý a laskavý Otec. Přeji vám všem Jeho pokoj a požehnání.

Seznam svědectví