Apoštolská církev – Velké Meziříčí

2018_06_03_Kam_Sluzme

2018_06_10_Kam_Hlasani

2018_06_17_Bab_Spolecenstvi

2018_06_24_Vera_Daniel

Category: 2018  | Leave a Comment

2018_05_06_Kam_Sluzme

2018_05_13_Boh_Bozi_vule

2018_05_13_Vera_podil

2018_05_20_Bab_sluzme

2018_05_27_Vera_Daniel

Category: 2018  | Leave a Comment
Category: Stalo se  | Leave a Comment

Ráda bych se s vámi podělila o sen, možná vidění, protože to bylo nad ránem, kdy už jsem byla skoro vzhůru. Znáte pojem mlha tak hustá, že by se dala krájet? Možná se pletu, ale připadá mi to jako z večerníčku o Rákosníčkovi a jeho rybníčku Brčálníku. . Ale teď vážně:

Vnímala jsem, že jsem v přírodě a všude byla velmi hustá, studená a vlhká mlha. Bylo šero, protože slunce ani nebe přes tu mlhu nebylo vidět. Naskakovala mi z toho chladu a vlhka husí kůže. To vlhko a chlad do svého nitra člověk dostával při každém nadechnutí. Skoro se mi nechtělo ani dýchat. Lidé v té mlze měli problém se zorientovat, kam jít, viděli vždy jen kousek před sebe, a když se od sebe trochu vzdálili, ztráceli spolu kontakt. Pak jsem vše viděla z nadhledu, jakoby z letadla nebo z balónu. Viděla jsem ohně, takové táboráky rozeseté různě po krajině, kolem nich seděli nebo postávali lidé, kteří za doprovodu kytary zpívali a tancovali. Smáli se a byli šťastní. Kolem táboráků byl vždy okruh, kde nebyla žádná mlha, byla tam perfektní viditelnost a světlo, protože nebe nad tábořištěm bylo čisté a svítilo tam slunce. Lidé potulující se v mlze občas zahlédli zář ohně. Někteří se rozhodli vystoupit z mlhy a připojit se ke skupině okolo táboráku. Po chvíli se přestali třást zimou a pocítili teplo, příjemný pocit blízkosti ohně a sluneční paprsky na své tváři. Začali se usmívat.

Pochopila jsem, že Bůh povolává svůj lid na různých místech tohoto chladného světa plného lidí, kteří žijí jakoby v mlze neschopni zahlédnout Boha a Jeho nebeské království. Boží království existuje zde na zemi právě v těchto místních církvích, ve společenství lidí, kteří znají Boha a radují se z Jeho blízkosti. Je zde světlo, teplo, možnost vidět nebe a také pokoj a radost. Hoří mezi nimi oheň Ducha svatého, je to oheň lásky k Bohu a k lidem okolo nich. Ten oheň svítí a pomáhá nevěřícím lidem najít cestu do Božího království. Na nás věřících pak je odpovědnost, aby ten oheň vždy jasně svítil a nikdy nezhasnul.

I já jsem kdysi bloudila v mlze, v chladu, nejistotě, depresi. Díky Bohu za světlo, které jsem mohla zahlédnout a jít za ním. Jsem Bohu vděčná, že mohu prožívat Jeho láskyplnou blízkost a mohu patřit k Božímu lidu v našem městě. Modlím se za to, abychom byli i my tím světlem a místem, kam budou lidé toužit přijít a kde budou zažívat pokoj, radost, uzdravení a vysvobození. Kde se jim rozplyne mlha, a budou mít otevřený výhled na nebe.

Ať vám všem Bůh moc požehná.

Věra Pokorná

Category: Svědectví  | Leave a Comment

2018_04_01_Boh_Velikonoce

2018_04_08_Vera_Jeremijas

2018_04_Kam_Odpusteni

2018_04_22_Bab_Jonas

2018_04_22_Lub_Zkousky

2018_04_29_Bab_1Tes

Category: 2018  | Leave a Comment

Záznam z přednášky proběhlé 12. dubna ve Velké Bíteši si můžete poslechnout zde.

Vera_Pokorna_Detox_tela_i_duse_12dubna_2018

Category: Stalo se  | Leave a Comment

2018_03_25_Bab_obecenstvi

2018_03_18_Bal_stvoritel

2018_03_18_Vera_Izajas

2018_03_11_Bab_Kazatel

2018_03_11_Kam_Kral

Category: 2018  | Leave a Comment

 Srdečně vás zveme na besedu o tématu, které je v jarních měsících poměrně populární, a sice o detoxikaci, čili zbavení se toxinů, a to jak v tělesné, tak i v duševní rovině. Ve čtvrtek 12. dubna od 17 hodin, v prostorách Městské knihovny Velká Bíteš. Hostem této přednášky bude paní Věra Pokorná.

Nebudeme mluvit pouze o obecných zásadách, ale i o praktických tipech ověřených vlastní zkušeností. Nepůjde o odbornou přednášku, spíše o přátelské posezení se sdílením zkušeností z oblasti zdravého životního stylu. Paní Pokorná by se ráda jakožto věřící člověk na danou problematiku podívala i z pohledu křesťanství.
Těšit se můžete i na drobné občerstvení – bezlepkové moučníky, kávu a čaj a možná i nějaké další zdravé a chutné překvapení.

Hana Vokřínková, Věra Pokorná

Category: Nezařazené  | Leave a Comment