Archive for the Category "Nezařazené"

V neděli 25. června se naše nedělní shromáždění ve Velkém Meziříčí nekoná, protože budeme na společném sborovém víkendu v kempu letní den.

Category: Nezařazené  | Leave a Comment

Tuto neděli 14. května se společné shromáždění ve Velkém Meziříčí a ve Velké Bíteši nekoná. Společně vyrazíme na oblastní bohoslužbu v Nesovicích.

Více informací o akci:

- na oběd bude opět bageta + po obědě a seminářích budeme grilovat klobásky
- sál je velmi blízko nádraží ČSD - dá se dojet velmi dobře vlakem
- dětská besídka bude pro děti 4-10 let jen za dobrého počasí a to jen během bohoslužby - nutné venkovní oblečení (nemůžeme zajistit vhodné místo pro besídky)
- po obědě a seminářích bude možnost sportovních aktivit - vezměte si s sebou vhodné oblečení
Category: Nezařazené  | Leave a Comment

   

Category: Nezařazené  | Leave a Comment

Právě se nacházíme v posledním měsíci v roce, kdy tou nejdůležitější a nejočekávanější událostí jsou vánoční svátky. Někdo se na ně hodně těší, někdo je naopak moc nemusí z různých důvodů. Já osobně mám vánoční i ten předvánoční čas velmi ráda. Mám ráda vůni čerstvě upečeného cukroví, vánoční výzdobu, vůni jehličí, koledy a také se těším na to, že svoje blízké překvapím nějakým dárečkem. Další věcí, na kterou se o svátcích těším, je odpočinek od pracovních povinností a také chvíle strávené s rodinou. Často se mi ale stává, že, když ty toužebně očekávané svátky přijdou, pro práci kolem občerstvení, výzdoby, přípravy a také díky mnoha návštěvám, najednou zjistím, že vše moc rychle uteklo a moje očekávání pohody se tak úplně nenaplnilo. Vrátím se zpět do zaběhnutých kolejí s pocitem určitého zklamání.

Nedávno jsem slyšela zamyšlení o tom, že mnoho lidí je vlastně pořád nespokojených. Buď vzpomínají na příjemné zážitky v minulosti, nebo se těší na něco úžasného, co je teprve čeká. A vlastně v současnosti, kdy probíhá jejich každodenní život, neprožívají radost a uspokojení. Uvědomila jsem si, že je na tom kus pravdy a že to tak také občas mám. Možná to někteří z vás znají. Jak z toho ven? Jak žít každý den s radostí a užívat si toho, kým jsem, co mám a co dělám bez ohledu na okolnosti?

V Božím slově je napsáno, že se máme stále radovat, to znamená v každém okamžiku, právě teď. Co v životě člověka způsobí takovou radost? Moje osobní zkušenost je taková: Mám velkou radost z toho, že jsem Boží dítě, že o mě platí, že mě Pán Ježíš nikdy neopustí, protože mi to slíbil ve svém slově a že nikdo a nic mě neoddělí od Jeho lásky. Duch svatý je ve mně a pomáhá mi rozumět tomu, co se děje, co mám dělat a připomíná mi to, že jsem Boži milovaná dcera. Vždy, když si tohle všechno uvědomím, nezáleží na tom, jak se zrovna cítím, jaké řeším problémy, prostě mě zaplaví vnitřní radost a pokoj.

Bůh za to, abych mohla mít s Ním vztah jako dcera s Otcem, zaplatil velmi vysokou cenu. Jeho Syn, Pán Ježíš, nesmírně trpěl, On vzal moje hříchy na sebe a nechal se potrestat místo mě, aby nic nebránilo tomu přijít do Boží blízkosti. Je to důvod k velké vděčnosti Bohu a radosti z toho, co díky tomu mám. Můj Otec je Bůh, je to Král, tím pádem jsem princezna Božího království :) .

Vánoce (i když mají kořeny v pohanství) jsou tak, jak je vnímáme jako křesťané, oslavou narození Ježíše, Božího Syna a Spasitele (zachránce). Kéž by se lidé v tuto dobu zastavili a přemýšleli o tom, co že se vlastně v Betlémě kdysi stalo, proč se Ježíš narodil, jak žil a proč umíral na kříži. Nejlepší by bylo přečíst si o tom v Bibli, v evangeliích :) .

Přeji vám všem požehnaný předvánoční čas a stálou radost a pokoj v srdci bez ohledu na okolnosti. A taky ať se vám podaří cukroví a užijete si vše bez shonu a starostí :) .

Věra Pokorná

Category: Nezařazené  | Leave a Comment

Florbal – propozice turnaje 10. 12. 2016

Category: Nezařazené  | Leave a Comment

Všechny Vás srdečně zdravím,

rád bych Vás touto cestou všechny informoval, že v sobotu 19. 11. a následně pak v neděli u nás bude sloužit Dr. Kameel Majdali. V sobotu proběhne přednáška na téma Porozumění době, ve které se bude zabývat biblickými proroctvími a současnými světovými událostmi. Akce je určena i pro veřejnost. Věřím, že kdo z nás bude moci, tak také přijde. V současné době se zpracovávají pozvánky a malé plakátky, takže je budeme mít k dispozici určitě už zítra – alespoň ve V.M. Prosím, modleme se za tuto akci, možná na příští týden vyhlásíme i půst (to je ještě v řešení) a přemýšlejte, koho můžete pozvat. Věřím, že Duch svatý Vás povede a ukáže Vám ty lidi. Jsem Pánu vděčný, že jsem včera mohl dojednat pronájem. Akce proběhne v JC v loutkové scéně – je to prostor, kam se vejde sto lidí, je to na náměstí, pouze se sejde pár schodů a budeme v odděleném prostoru, kde jsou toalety i malá šatna.

V neděli se můžeme těšit na shromáždění, kde bude zvláštní důraz na Ducha svatého a Jeho působení. Začátek je jako vždy v 10 hod.

Ještě jednou moc prosím, abychom se za všechno a všechny modlili. Ať se vše děje k Boží slávě.

Bůh Vám žehnej,

F. Kam.

Category: Nezařazené  | Leave a Comment

Moc se mi líbilo toto krátké video a tak ho sem dávám, aby jste také mohli přijmout povzbuzení z toho, že Bůh má dokonalý plán pro náš život a počítá s námi :) .

Category: Nezařazené  | Leave a Comment

Den Bible v Kralicích nad Oslavou 10. září se nezadržitelně blíží. Udělejte si všichni poznámku do svých kalendářů a zvěte své přátele a známé. Určitě to bude stát za to – a to nejen kvůli bohatému programu (více informací níže v článku). Věřím, že tato akce bude mít i hluboký duchovní vliv na situaci v naší zemi, kdy se budeme radovat z ohromného duchovního dědictví po našich předcích ve víře a budeme mít i možnost před Pánem přemítat, jak na ně co nejlépe navazovat. Propagační video na Youtube je níže, můžete ho sdílet na Facebooku nebo emailem.

Program je uveden níže (měl by se po kliknutí otevřít v novém okně) a spousta dalších informací o průběhu akce, jejím smyslu, účinkujících apod., spolu s informacemi z minulých ročníků je možné najít na oficiálních stránkách akce: www.denbible.cz.

 

Category: Nezařazené  | Leave a Comment

Krásně a citlivě načtené vrcholné dílo jednoho z našich nejvýznamnějších předků. Přeji hojnost požehnání při poslechu.

Ezechiel 47:12:

Při potoku na obou březích vzejde rozličné ovocné stromoví, jemuž nebude vadnout listí, jež nepřestane plodit, ale každý měsíc přinese rané plody, neboť vody, které je zavlažují, vytékají ze svatyně. Jeho ovoce bude sloužit za pokrm a jeho listí jako lék.

Když jsem si četla 47. kapitolu proroka Ezechiele, vybavily se mi další verše z Písma, kde se píše v žalmu o stromu zasazenému u tekoucí vody, o řece živé vody a stromoví, které nese ovoce a má léčivé listy ve zjevení, také verše o ovoci Ducha svatého, o kterém se poměrně dost káže, protože je to důležité téma. Přemýšlela jsem o tom, jak je to s tímto ovocem v mém životě, když v tom, věřím, že to byl Duch svatý, jsem vnímala pokyn: zamysli se nad tím, proč mají stromy listy.

Zkusila jsem zavzpomínat na školní léta, kdy jsme v přírodopisu probírali fotosyntézu. Je to fascinující jev, kdy rostliny, tedy i stromy, za pomoci světla dopadajícího na listy obsahující chloroplasty ze vzduchu spotřebovávají oxid uhličitý, který společně s vodou čerpanou kořeny ze země přemění na sloučeniny cukrů – energii, kterou pro svůj život potřebují. Při tomto procesu vzniká kyslík, který je listy uvolňován do ovzduší a také se odpařuje voda.

Začalo mi svítat. Abychom mohli nést to dobré ovoce, potřebujeme dobře fungující listy. Jen díky nim můžeme čerpat energii ze životodárného světla, kterým je Bůh sám. A to listí roste tehdy, jsme-li zasazeni u těch živých a tekoucích vod. Návod k tomu, jak správně zakořenit na tom správném místě je uveden v Žalmu 1, verše 1-3:

Blaze muži (i ženě), který se neřídí radami svévolníků, který nestojí na cestě hříšných, který nesedává s posměvači, nýbrž si oblíbil Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. Je jako strom zasazený u tekoucí vody, který dává své ovoce v pravý čas, jemuž listí neuvadá. Vše, co podnikne, se zdaří.

Pokud se budeme napájet živou vodou Božího slova v Jeho blízkosti, bude probíhat „fotosyntéza“, z níž nebudeme mít užitek jen my samotní. Při ní se spotřebovává škodlivý plyn oxid uhličitý, který v životě člověka představuje špatné vlastnosti a sobeckost. U rostlin vzniká jako vedlejší produkt kyslík a z nás se taky něco uvolňuje do okolí. Naše přítomnost by měla pročistit vzduch, aby se lidem volně dýchalo, měli by zažívat i tu vláhu odpařující se z listů, kterou čerpáme přímo od Božího trůnu. V této době, kdy je spousta lidí vyprahlých a utrápených, bychom měli být těmi, kdo je přivedou k pramenům živé vody.

Listy mají také schopnost zachytávat prach a nečistoty a tím pročišťovat vzduch. Lesy mimo jiné dokáží absorbovat velké množství vody a tím zabránit zničující povodni. Věřím, že k tomu všemu jsme povoláni i my. Být těmi, kdo pomáhají ostatním se očistit, kdo někdy udělají i špinavou práci, do které se nikdo nehrne, aby někomu pomohli, kdo odvrací povodně a jiné hrozby svými modlitbami a duchovním zápasem. K tomu je zapotřebí spousta energie, kterou nám Bůh ve své moudrosti zajišťuje svou speciální „fotosyntézou“. No není to prostě úžasné?

Když jsem si to všechno poskládala v hlavě, zaplavila mě velká radost a vděčnost Bohu za to, jak vše dobře vymyslel, jak se o nás stará a jak všechno dohromady dává logiku – Boží slovo, Jeho stvoření (příroda) a Jeho principy.

Požehnaný den u živých tekoucích vod přeje

Věra Pokorná

A ještě pár veršů na zamyšlení:

Zjevení Janovo  22:1:

A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova.

Zjevení Janovo  21:6:

A dodal: „Již se vyplnila. Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Tomu, kdo žízní, dám napít zadarmo z pramene vody živé.

Jan  7:38:

Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“

List Galatským, 5: 22-23:

Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.