Archive for the Category "Chválící skupinka"

Pro povzbuzení i pobavení jsem se rozhodl na náš web dát několik chval, které jsem nahrál při našich nedělních shromážděních. Jsou to nahrávky amatérské, stejně jako jejich zpracování, ale je to nahrazeno tím, že je to naživo a já osobně při jejich poslechu cítím vanutí Ducha Svatého. Přeji hodně požehnání a povzbuzení při jejich poslechu.

 

blizky_je_Hospodin

dik_za_Golgotsky_kriz

Imanuel

jdu_s_duverou

kdo_je_tim_kralem

milujeme

spivejte_Hospodinu

staci_se_nadechnout

ty_jsi_hoden

 

Jsem opravdu velmi rád, že jsem mohl na tomto místě zveřejnit dvanáct úplně nových chval, které dostala naše milá sestra Věrka Pokorná od našeho Pána převážně v průběhu loňského roku. Svědectví o tom jak k tomu došlo si můžete přečíst na konci tohoto článku.

Mějte prosím na paměti, že se jedná o amatérské nahrávky. Co jim však možná chybí na zvukové kvalitě, tak bohatě vynahradí jejich opravdovost a hluboký obsah. Věřím proto, že vás jejich poslech obohatí a potěší stejně jako mě a pomohou vám ještě více milovat našeho drahého Spasitele a Pána a radovat se ze vztahu s Ním

Blahoslaveni_kteri_nevideli

Buh_spojil_dva_v_jedno

Co_zadne_oko_nevidelo

Davam_sam_sebe_na_oltar

Hospodine_postav_straz_k_mym_ustum

Jezis_je_ten_dobry_pastyr

Jsi_nadherny_Pan

Pane_muj_Jezisi_co_delat_mam

Pocatek_moudrosti

Pukaly_skaly

Ten_kriz

Zname_sveho_Pana

 A teď už to slíbené svědectví:

Zhruba před rokem jsem řešila, jestli stát ve službě chval je pro mě Boží vůle. Baví mě to, moc ráda Pána chválím a zpívám, ale to není pro službu to hlavní. Nechtěla jsem to dělat jen pro svoje uspokojení, ale toužila jsem znát v tom Boží vůli, mít od Něj ujištění, že je to místo, kde mám stát.

Na duchovním soustředění ve Zlatých Horách se mi zdál sen, kdy jsem zpívala chválu Bohu, úplně novou, neznámou. Ráno jsem se probudila a pamatovala jsem si ten zážitek, ale nemohla jsem si na chválu vzpomenout a bylo mi to líto. Za dva dny, když jsem se probudila, mi Pán tu chválu připomenul a já si mohla hned zapsat slova i akordy, protože jsem si ji hned zahrála na kytaru. Bylo to pro mě velké povzbuzení a ujištění o tom, že Bůh chce, abych v této službě stála. Jsem Mu moc vděčná, že mi takto odpověděl a dal mi takovou novou zkušenost s Ním, že mě má rád a povede mě v mém životě, když budu hledat Jeho vůli.

Od té doby mám už dvanáct písní. Jsem zvědavá, jak si to Pán dál povede.

Věra Pokorná

Pro povzbuzení i pobavení jsem se rozhodl na web dát úvodní chválu z dnešního shromáždění, kterou jsem nahrál v rámci technické zkoušky nahrávání. Naše chválící skupinka o tom zatím neví, tak pokud můžete, tak si ji rychle poslechněte nebo stáhněte. Je možné, že až se to rozkřikne, tak to budu muset stáhnout já.

Ale není to vůbec špatné, co říkáte?

Kam_by_som_siel

Srdečně Vás vítám v této sekci a dovolte mi, abych Vám v krátkosti představil chválící skupinku.

Jsme otevření lidé, kteří se rozhodli oslavit a vyvýšit Boha nejen svými životy, ale i tím, čím nás jako svrchovaný Stvořitel obdaroval, tj. schopností hrát na hudební nástroje a zpívat. Navzdory tomu, že jsme nedokonalí lidé a tudíž ani naše písně nejsou dokonalé, přesto vycházejí  z hloubi našeho srdce, a tak chceme Bohu vyjadřovat vděčnost, chválu, úctu i dík za všechno, co pro nás udělal, dělá i dělat bude.

On je živý Bůh a živý je i náš vztah k Němu. A  jak čteme ve svatém Slově, že „Hospodin přebývá ve chválách svého lidu“, jsme Mu právě skrze chvály blíže, blíže Jeho trůnu na nebesích, blíže jeho plnosti, lásky, milosrdenství a přijetí. Proto je naším přáním, aby Jemu zněla chvála ve Vašich i našich srdcích, a to nejen v neděli při shromáždění, ale každý (ne)obyčejný den s Ním. Bůh nám dal ruce, nohy a hlas, dejme Mu to, co mu patří – chvalme ho z celého srdce, celou svou duší a celou svou myslí, zkrátka naplno. On je toho hoden!

____________________________________________________________

Nyní mi dovolte představit jednotlivé členy chválící skupinky:

Mezi dvorní zpěvačky chválící skupiny patří Jiřinka Gabrielová,

úderné tóny a rytmus udává náš přední bubeník Tomáš Babák,

pozadí melodických chval barvitě vykresluje náš basák Péťa Pokorný

a sestavu prozatím uzavírá vedoucí skupinky a kytarochodec Lubomír Kučera.

_____________________________________________________________

Zde je několik povzbudivých slov na naší cestě s naším milovaným Pánem Ježíšem Kristem:

„I kdyby fíkovník nevypučel, réva nevydala výnos,
selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm,
z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl,
já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha,
který je má spása.“
Abakuk 3:17-18

„Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý,
jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Bohu bohů,
jeho milosrdenství je věčné.
Chválu vzdejte Pánu pánů,
jeho milosrdenství je věčné.
Jedině On koná veliké divy,
jeho milosrdenství je věčné.
Nebesa učinil důmyslně,
jeho milosrdenství je věčné.
Zemi na vodách překlenul oblohou,
jeho milosrdenství je věčné.“
Žalm 136,1-6

„Milost všem, kdo nepomíjející láskou milují našeho Pána Ježíše Krista.“ Efezským 6:24

PS: I my Ho milujeme:)

Za chválící skupinu Mgr. Lubomír Kučera:)

 

Když utichne hudba,
všechno je tak odhalené
a já prostě přicházím,
toužím Ti dát něco,
co má nějakou cenu,
co Tvé srdce potěší.

Dám Ti víc než píseň,
neboť pouhá píseň
není to, co Ty bys chtěl,
Ty se díváš hluboko,
až do nitra věcí,
díváš se do mého srdce.

Vracím se zpět k srdci uctívání
a jde přitom jen o Tebe,
jen o Tebe, Ježíši.
Lituji, Pane, co jsme z toho udělali,
vždyť jde jen o Tebe,
jen o Tebe, Ježíši.

Matt Redman