Archive for the Category "2014"

2014_09_28_Bal_kompas

Category: 2014  | Leave a Comment

V pátek a v neděli 25. a 27. dubna nás na shromáždění navštívili milí hosté: cestující evangelisté Zdeněk a Katka Uhlíkovi.

Níže si můžete poslechnout záznam jejich svědectví ze služby a života s Bohem i vyučování. Přeji hojnost Božího požehnání při poslechu.

2014_04_25_Uhlikovi_1

2014_04_25_Uhlikovi_2

2014_04_27_Uhlikovi_1

2014_04_27_Uhlikovi_2

Více informací o manželech Uhlíkových je možné nalézt na adrese: www.uhlikovi.cz.