Apoštolská církev – Velké Meziříčí » Blog Archive » Kniha Corrie ten Boom „Tulákem pro Krista“

Nedávno jsem si přečetla knihu Corrie ten Boom Tulákem pro Krista. Velmi mě povzbudila, a proto bych se s vámi o ní ráda sdílela.

Corrie ten Boom pocházela z Dánska z křesťanské rodiny hodinářů. Když začala druhá světová válka, žila se sestrou a otcem ve starém domě v Haarlemu. Protože brali Bibli jako Boží slovo vážně, věděli, že Židé jsou vyvoleným Božím národem a rozhodli se jim pomáhat, což bylo v té době velmi nebezpečné. Ve svém domě vybudovali tajnou skrýš, kde tyto lidi schovávali a pomáhali jim potom v další cestě, např. ukrýt se na venkově. Bohužel je někdo z jejich známých zradil a tato rodina byla zatčena gestapem. Otec zemřel ještě ve vězení a sestry byly odvezeny transportem do koncentračního tábora v Německém Ravensbrücku. Zde zemřela Coriina starší sestra Betsie. Příběh z jejich pobytu v tomto nelidském prostředí je zachycen v knize Útočiště. Corie se zázrakem (později zjistila, že došlo k administrativní chybě) dostala na svobodu a po skončení války ji Bůh povolal k tomu, aby jezdila po celém světě a vyprávěla svůj příběh a vedla lidi k Bohu, k odpuštění, k usmíření. Když začala takto sloužit, bylo jí přes padesát let a asi třicet let byla požehnáním pro mnoho lidí z mnoha koutů světa. Její životní postoj je velmi motivující. Díky poznání, které jí Bůh dal a prožívání Jeho blízkosti a vedení dokázala odpustit všem, kteří ublížili jí a její rodině. Uvědomila si, že pobyt na tak strašném místě, jak je koncentrační tábor, byl přípravou pro její další službu Bohu a lidem. Mohla tak předat věrohodné svědectví o Boží lásce lidem v africkém vězení, kteří čekali na smrt a pomoci jim usmířit se s Nebeským Otcem. Její příběh je inspirací pro mnohé lidi, kteří prožívají těžká trápení a také velkým svědectvím o Boží moudrosti a lásce.

 Uvědomila jsem si, že je mi něco přes čtyřicet, a že tedy velkou část práce na Božím díle mám ještě před sebou. V podstatě to, co jsem dosud s Bohem zažila, je vlastně přípravou na něco mnohem většího a důležitějšího. A na to se těším.

 Moc doporučuji si obě knihy přečíst. Kniha Tulákem pro Krista je k dispozici v elektronické podobě na níže uvedeném odkazu, případně ji mohu poslat e-mailem v pdf, pokud bude někdo chtít. Doufám, že vám přinese požehnání, tak jako mě.

 http://acorlova.websnadno.cz/Clanky/Corrie_ten_Boom_Tulak_pro_Krista.pdf

Věra Pokorná

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.

Comments are closed.