Bůh je především život

To On je stvořitel všeho, On stvořil vše živé i neživé a vše udržuje naživu. Je tedy zdrojem života se vším co k tomu patří, tedy i radosti, lásky a naděje. Hřích proto nese smrt, že nás vzdaluje od Něj od jediného zdroje života.

Bůh je také láska

To znamená, že je nejen schopen nesmírně milovat a velmi se pro druhé obětovat (to je totiž skutečným důkazem lásky, ne jen vzletná slova), ale je to skutečným vyjádřením Jeho bytostné podstaty. Když nám Jej chtěl apoštol Jan co nejlépe popsat řekl jen: „Bůh je láska“.

Bůh je věrný

Věrnost je vedle lásky další základní Boží vlastností, je natolik neodmyslitenou součástí Jeho já, že apoštol Pavel napsal Timoteovi, že kdyby přestal být věrný, už by to ani nebyl On.

Bůh je světlo

Mnohá náboženství učí, že v bohu je dobro i zlo a to, že v člověku je přítomno vedle dobra i zlo je vlastně jen vyjádřením tohoto principu. Bible nás však učí, že Bůh je světlo a není v Něm nejmenší tmy. V Bohu není nic zlého, lhostejného či potměšilého, nebo snad zlomyslného. Tím, že v člověku je přítomno zlo, jej od Boha odlišuje a vzdaluje.

Bůh je spravedlivý

V krásném českém muzikálu Noc na Karlštejně náš Otec vlasti pronesl tuto větu: „Největší úctu před zákonem musí mít zákonodárce sám“. Nevím jak lépe vystihnout tuto velkou pravdu. Snad jen dodám, že vše co Bůh stvořil se řídí jasnými a neměnnými pravidly, vždyť jen díky tomu mohou  vědci poznávat jak všechny věci okolo nás fungují. Úctu k zákonům a pravidlům má prostě Bůh v povaze. Jeho spravedlnost však vždy sleduje především nápravu všech věcí a ne pouze potrestání hříchu, či vymýcení zla.

Bůh je také svatý

To však neznamená svatouškovský. Asi nejlépe si tento pojem můžeme představit jako čistotu, nezkaženost a originalitu.

Bůh je zcela suverénní

Také by se dalo říci všemohoucí. Je omezen pouze svou přirozeností, proto nikdy neudělá nic špatného nebo nespravedlivého. Je bázeň vzbuzující, svým protivníkům nahání hrůzu svým majestátem a nepřemožitelností a také důsledností v potrestání každé špatnosti.

Bůh je ale také milosrdný

Je citlivý, pozorný a plný soucitu. V bibli jsou strhující místa, kde si Bůh vylévá své srdce plné žalu nad neposlušností svého lidu, plné bolesti nad utrpeními, které jej kvůli tomu postihují a vášnivé touhy po návratu jeho lidu ke svému Bohu.

Bůh je zachránce

To že je Bůh zároveň spravedlivý a milosrdný a milující, znamená, že je také zachráncem, spasitelem. On v bibli často vystupuje jako zachránce, hrad, útočiště, štít, roh záchrany a tak dále. Takto jej znali všichni boží mužové a ženy v minulosti a takto ho můžeme poznávat dnes i my. Boží spravedlnost a milosrdenství také způsobily, že Ježíš Kristus musel svou smrtí na kříži zaplatit za naše hříchy.

Bůh je tolerantní

Mnoho lidí vám asi bude tvrdit opak, ale Bůh je ve skutečnosti velmi tolerantní. Je plný respektu ke svému stvoření, nikdy nikomu neupře právo na jeho názor a svobodné rozhodnutí. On nikdy nikoho nepověřil, aby jeho jménem někomu jinému vnucoval víru v něj násilím. Taková věc je mu z duše odporná a pokud to někdo nechápe, tak ho vůbec nezná. On je k nám velmi trpělivý a shovívavý a to je spolu s jeho úctou ke svobodě jednotlivce pravým významem slova tolerance. Tolerance ale neznamená lhostejnost a ochotu dělat kompromisy se lží.

Bůh je nepopsatelný

Co říci závěrem? On je nepopsatelný a naprosto jedinečný, nikdo není jako on. Lidskými slovy ho nelze vystihnout, nejlepší je ho začít poznávat z vlastní zkušenosti. A nejlepší na tom je to, že se nám chce dát poznat. Tak neváhejme a pojďme na to! Můžete začít třeba tady: http://hledamboha.jesus.net/ .

Pokud jste se dostali až sem, tak si rozhodně nenechte ujít následující video:

.