Dobrý den,

vítáme Vás na stránkách Apoštolské církve ve Velkém Meziříčí a  Velké Bíteši a dovolte, abychom se Vám krátce představili.

Apoštolská církev je součástí celosvětového letničního hnutí. Toto hnutí vzniklo ve světě i v naší zemí na počátku 20. století. Svým odkazem však navazuje na učení Bible a praxi prvotní církve. Mezi základní charakteristiky patří víra v osobního Boha, který se dotýká lidských životů a má moc je proměnit. Lidé jsou vedeni k osobní zkušenosti s Bohem a následně i k řádnému  rodinnému a občanskému životu. Apoštolská církev vyznává Boha Stvořitele, Ducha svatého a Ježíše Krista jako Pána a Spasitele.

Hlásí se k reformačnímu odkazu a především k samotné Bibli jako jediné autoritě ve všech klíčových otázkách lidského života.

Na našich stránkách Vám chceme ukázat, že Bůh existuje a že se dotýká lidských životů i dnes! Důkazem jsou miliony lidí po celém světě, kteří  s Ním  mají osobní zkušenost. Budeme se snažit zveřejnit některá svědectví.

.

Jednoduše řečeno: jsme společenství křesťanů, kterým nestačí formálně-tradiční pojetí víry v Boha a rozhodli se hledat osobní vztah s Ním ve snaze poznávat Jeho vůli pro život každého z nás jako jednotlivce, a to skrze poznávání Bible jako Božího slova daného člověku, vzájemného předávání si vlastních zkušeností o životě s Bohem a očekávání na svrchované Boží jednání v životě každého z nás.

S přáním požehnaného dne František Kameník.